sporta skolas izlaidums d64b3

Balvu Sporta skolā svinīgā atmosfērā 13. augustā apliecības par profesionālās ievirzes sporta izglītības iegūšanu vieglatlētikā, grieķu-romiešu cīņā saņēma 13 absolventi.

20210805 132134 c5c96

Covid-19 ierobežojumu laikā, no 2. augusta līdz 6. augustam un no 12. augusta līdz 18. augustam Balvu Sporta skolā Agritas Ančas vadībā norisinājās divas bērnu un jauniešu nometnes “Sporto ar prieku!” un “Sporto priekam!”. Lai gan bija dienas, kad laika apstākļi mūs nelutināja, tomēr 50 Balvu novadā dzīvojošajiem bērniem un jauniešiem bija iespējas attīstīt savu fizisko sagatavotību un izkopt savas prasmes un talantu sporta dejās, svarcelšanā un peldēšanā.

Vieglatlēti

No 15. jūnija ir atļauts organizēt Sporta federāciju vai to juridisko biedru organizētās sporta sacensības ārtelpās. Tas ļauj atsākt rīkot sporta sacensības, ievērojot vispārējos pulcēšanās ierobežojumus.

Latvijas Vieglatlētikas savienība (LVS)21. aprīlī tiešsaistē notika Latvijas Vieglatlētikas savienības (LVS) pārvēlēšanu kongress, kurā tika ievēlēta LVS valde un Revīzijas komisija.

Uz nākamajiem četriem gadiem par LVS prezidentu tika apstiprināts līdzšinējais organizācijas prezidents Arnis Lagzdiņš. Par LVS viceprezidentiem tika ievēlēta Balvu sporta skolas direktore Ludmila Beļikova un Latvijas Sporta federāciju padomes valdes loceklis Andris Smočs.

Arnis Lagzdiņš bija vienīgais prezidenta amata kandidāts un balsojumā saņēma 69 balsis, bet divi LVS biedri bija pret.

Informatīva afiša par Balvu Sporta skolas stadiona slidotavas izmantošanu.

UZMANĪBU! Apmeklējot slidotavu, ir jāņem vērā visi valstī noteiktie ierobežojumi Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanai!

Slidotavā vienlaicīgi drīkst atrasties ne vairāk kā 16 personas!

Rezervēt slidotavas laiku iespējams reģistrējoties https://forms.gle/czPjRrbnvGyjaRk98

Ja slidotavā ierodas vairāk kā 16 cilvēki, priekšroka tiek dota rezervētajiem laikiem.

Rezervācijas iespējams apskatīties ŠEIT!

Informācija par distanču slēpošanas trasi Balvos.

Blakus velo trasei Partizānu ielā 5b ir izveidota distanču slēpošanas trase. Ja Tev mājās ir slēpes, izmanto iespēju paslēpot tepat Balvos! Esi atbildīgs! Slēpo viens vai kopā ar saviem ģimenes locekļiem!

Kā ik katru gadu, arī šogad-neskatoties uz ārkārtas situāciju pasaulē, mūsu jaunās cerības- sportisti turpina trenēties, uzlabot savus sniegumus sporta meistarībā. Paldies par ieguldīto darbu treneriem, par atbalstu vecākiem un sporta sparu jaunajiem censoņiem.

Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra sēdē tika pieņemti “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” (turpmāk – MK rīkojums).

Saskaņā ar MK rīkojumu līdz 25.janvārim tiek pagarināti iepriekš noteiktie ierobežojumi:

Pārtraukta sporta treniņu (nodarbību), tai skaitā individuālo apmeklējumu, norise iekštelpās (izņemot MK rīkojuma 5.17.3. apakšpunktā minētajām personām – Latvijas pieaugušo izlases, Latvijas Olimpiskās vienības un Latvijas Paralimpiskās vienības sportistu, komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu komandu profesionālu sportistu (personas, kuras uz līguma pamata un par nolīgto samaksu gatavojas sporta sacensībām un piedalās tajās), Murjāņu sporta ģimnāzijas un augstas klases sportistu sagatavošanas centru audzēkņu, kā arī tādu Latvijas jauniešu un junioru izlašu sportistu treniņi, kuri gatavojas dalībai attiecīgā vecuma Eiropas vai pasaules čempionātā, notiek gan iekštelpās, gan ārtelpās un uz tiem neattiecas šā rīkojuma 5.17.1. un 5.17.2. apakšpunktā minētie nosacījumi).

MK rīkojuma 5.17.3.apakšpunktā ir precizētas to sportistu kategorijas, kuras organizētā uz uzraudzītā veidā var turpināt sporta treniņus iekštelpās, iekļaujot izņēmumā arī Murjāņu sporta ģimnāzijas un Augstas klases sportistu sagatavošanas centru audzēkņus (kuriem sporta treniņi ir neatņemama izglītības procesa sastāvdaļa un kuru objektīvu iemeslu dēļ ilgstoši nav iespējams īstenot attālināti), kā arī tādu Latvijas jauniešu un junioru izlašu sportistus, kuri gatavojas dalībai attiecīgā vecuma Eiropas vai pasaules čempionātā.

Izņēmums attiecas tikai uz attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītās sporta federācijas organizētiem un uzraudzītiem oficiāliem izlases treniņiem, kurus vada attiecīgās izlases sporta treneri. Atsevišķi individuāli sporta bāzu apmeklējumi, kas nenotiek federācijas organizēta izlašu treniņprocesa ietvaros un kurus nevada izlases treneri, joprojām ir aizliegti.

Par visu procesu, kas saistīts ar augstākā līmeņa sportistu treniņiem, kas iekļauti 5.17.3. apakšpunktā minētajā izņēmumā, ir atbildīga, pirmkārt, attiecīgā sporta veida federācija (gan par Covid-19 izplatību ierobežojošu protokolu izstrādi un to ieviešanas uzraudzību un kontroli, gan par citu sporta federācijas noteikumu ievērošanas kontroli), otrkārt, attiecīgā sporta organizācija/klubs, kas organizē sporta treniņus un, treškārt, paši sportisti.

Ārtelpās paliek esošais regulējums (tai skaitā arī attiecībā uz profesionālās ievirzes sportā un interešu izglītības sportā programmu īstenošanu) – joprojām vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti drīkst pulcēties ne vairāk kā 10 personas (neieskaitot sporta speciālistus un sporta darbiniekus), kā arī nedrīkst izmantot ģērbtuves. Jāievēro jau iepriekš noteiktā papildus prasības ārtelpām – ne vairāk kā 20 % no maksimāli iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj konkrētās vietas infrastruktūra.

Sporta treniņu (nodarbību) norises vietās ārtelpās darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 20.00.

Ierobežojumi noteikti sporta inventāra nomai, kas nebūs atļauta iekštelpās (attiecīgi, piemēram, kalnu slēpošanas bāzēs slēpošanas inventāru saņemt un nodot varēs tikai ārtelpās, bet ne ejot iekšā inventāra mājās).

Sacensību regulējums paliek esošais – tikai augstākā līmeņa sporta sacensības izolētā veidā un bez skatītājiem.

Joprojām gan treniņi un sacensības attiecībā uz augstāko līgu komandu sporta spēļu profesionāliem sportistiem attiecas tikai uz tiem, kam tā ir pamata nodarbošanās un kas nav nodarbināti ārpus konkrētās sporta komandas. Dalība komandu sporta spēļu starptautiskās un augstāko līgu sporta sacensībās turpmāk būs iespējama arī nepilngadīgiem profesionāliem sportistiem (personas, kuras uz līguma pamata un par nolīgto samaksu gatavojas sporta sacensībām un piedalās tajās),

Ar MK rīkojumu var iepazīties tīmekļvietnē:

https://www.vestnesis.lv/op/2021/4B.2

 

Apraksts

Zems risks

 • Pozitīvo testu apjoms pret kopējo veikto testu skaitu nepārsniedz 4% un 14 dienu kumulatīvā incidence ir zem 25 uz 100 000 iedzīvotājiem

Vidējs risks

 • Pozitīvo testu apjoms pret kopējo veikto testu skaitu ir 4% vai augstāks un 14 dienu kumulatīvā incidence ir zem 50 uz 100 000 iedzīvotājiem

vai

 • Pozitīvo testu apjoms pret kopējo veikto testu skaitu ir zemāks kā 4% un 14 dienu kumulatīvā incidence ir robežās no 25 līdz 150 uz 100 000 iedzīvotājiem

Augsts risks

 • Pozitīvo testu apjoms pret kopējo veikto testu skaitu ir 4% vai augstāks un 14 dienu kumulatīvā incidence ir 50 vai vairāk uz 100 000 iedzīvotājiem

vai

 • 14 dienu kumulatīvā incidence pārsniedz 150 uz   100 000 iedzīvotājiem

Ļoti augsts risks

 • Saslimšanas gadījumu skaits uz 100 000 gadījumiem par 50% pārsniedz vidējo rādītāju ES

un/vai

 • Covid-19 slimnieku skaits, kuriem nepieciešama hospitalizācija sasniedz 80% no slimnīcu kapacitātes

un/vai

 • Mirstība no Covid-19 pārsniedz vidējo rādītāju ES.

Noteikto ierobežojumu apjoms atkarībā no Covid-19 izplatības riska pakāpes

 • Tabulā ir aprakstīts pasākumu klāsts, kas var tikt ievests atkarībā no riska pakāpes. Katrai riska pakāpei rekomendētie pasākumi netiek ieviesti vienlaicīgi, bet pakāpeniski vadoties pēc faktoriem, kas ir vadošie konkrētajā situācijā.
 • Reģionālā līmenī Covid-19 ierobežojumu ieviešana tiek apsvērta, ja Covid-19 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 50% no valsts vidējā rādītāja.
 • Jebkura darbība jebkurā fāzē var tikt papildus ierobežota vai apturēt reģiona vai valsts mērogā, ja tiek konstatēta sakarība ar Covid-19 izplatības riskiem.
 • Tabulā ir norādīti maksimālie risinājumi katrā riska fāzē, pirms šo risinājumu ieviešanas var tikt ieviesti starprisinājumi atbilstoši katras nozares plānotajiem pasākumiem.
 

Zems risks

Vidējs risks

Augsts risks

Ļoti augsts risks

Pulcēšanās

(maksimāli iespējamais cilvēku

skaits)

iekštelpās

1000 cilvēki

500 cilvēki

300 cilvēki

50 cilvēki

ārtelpās

3000 cilvēki

2000 cilvēki

300 cilvēki

50 cilvēki

Organizēti publiski pasākumi

Notiek atbilstoši pulcēšanās

ierobežojumiem, ievērojot 2 m distanci,

nodrošinot ne

mazāk ne mazāk kā 3m2 uz

cilvēku, ne

vairāk kā 50% no telpu

ietilpības

apmeklētāju

plūsmu kontrole

un informēšana

Notiek

atbilstoši

pulcēšanās

ierobežojumie m, ievērojot 2 m distanci,

nodrošinot ne mazāk ne

mazāk kā 3m2 uz cilvēku, ne

vairāk kā 50% no telpu

ietilpības

apmeklētāju plūsmu

kontrole un informēšana

Papildus nosaka, ka atļauti

pasākumi tikai fiksētās,

personalizētās sēdvietās

Nenotiek

Interešu un profesionālās ievirzes izglītība (izņemot sportu)

Darbojas atbilstoši

pulcēšanās

ierobežojumiem un vadlīnijām , ievērojot 2 m

distanci, tur, kur

tas ir iespējams

Papildus nosaka, ka

darbojas

nodalot grupu plūsmas,

grupas lielums līdz 30.

Darbojas tikai vienas

administratīvās teritorijas ietvaros,

Papildus nosaka, ka darbojas

vienas grupas,

klases vai kursa ietvaros, nejauc

plūsmas. Sākot no 13 gadu vecuma ievēro 2 m

distanci,

nodrošinot vienai

personai 3m2(vai nodrošina

norobežotu vietu ar fizisku

barjeru), darbojas vienas

administratīvās teritorijas

ietvaros, nerīko pasākumus.

Nenotiek klātienes   grupu nodarbības, individuālās

nodarbības notiek ievērojot 2 m distanci

Bērnu nometnes

Darbojas atbilstoši

pulcēšanās

ierobežojumiem un vadlīnijām, ievērojot 2 m

distanci, tur, kur

tas ir iespējams

Papildus nosaka, ka

grupas lielums

nepārsniedz

30 bērnu

Papildus nosaka, ka atļauta tikai

viena grupa līdz

30 dalībnieki

Nenotiek

Pieaugušo profesionālā tālākizglītība

Darbojas atbilstoši

pulcēšanās

ierobežojumiem, ievērojot 2 m distanci

Papildus nosaka, ka

grupas lielums

nepārsniedz 30 cilvēku, ievēro

2 m distanci

Papildus nosaka, ka grupas lielums līdz 30, ievērojot 2 m distanci, ja iespējams

organizē daļēji attālināti

Nenotiek klātienes nodarbības

Sports

treniņi (nodarbības)

Darbojas saskaņā ar

piesardzības

pasākumiem un

sporta federāciju specifiskām

prasībām,

grupas

nepārsniedz 30 cilvēkus, 4m2

platība uz vienu personu,

piedalās tikai organizēšanā

tieši iesaistītās personas

Papildus tiek noteikts, ka ģērbtuvēs

nepulcējas

vairāk par 50% no iespējamā

cilvēku skaita

un uzturēšanās laiks ģērbtuvē

nepārsniedz 15 min.

Papildus tiek noteikts, ka

grupas lielums iekštelpās

nepārsniedz 20

cilvēkus, netiek

pieļauta vairāku treniņgrupu uzturēšanās

vienas telpās (izņemot īpaši lielas telpas), uz vienu personu

tiek nodrošināts ne mazāk kā 6m2

Papildus tiek noteikts, ka notiek tikai

ārtelpās, grupas lielumam

nepārsniedzot 20

cilvēkus un ievērojot 2 m distanci.

Iekštelpās tikai pieaugušo izlašu LOV, LPV un

profesionālu sportistu

(līgums ar atlīdzību) treniņi kontrolētā veidā.

 

Sporta sacensības

Atbilstoši pulcēšanās

ierobežojumiem, ievērojot

piesardzības

pasākumus un

sporta federāciju specifiskās prasības.

Papildus nosaka, ka sporta

sacensības bērniem

norisinās bez skatītājiem, ierobežoti

tautas sporta pasākumi ar

aktīvu personu pārvietošanos,

ja vairāk par 300 dalībniekiem, ģērbtuvēs ne

vairāk kā 50 % no pieļaujamā

cilvēku skaita un līdz 15

minūtēm.

Papildus tiek noteikts, ka iekštelpās

norisinās bez

skatītājiem un tikai

pieaugušajiem,   ģērbtuvēs ne

vairāk kā 50 % no pieļaujamā

cilvēku skaita un līdz 15 minūtēm, starptautiskās

sporta sacensības

pieaugušajiem atbilstoši

pulcēšanās

ierobežojumiem

(tai skaitā ar skatītājiem).

Nenotiek, izņemot augstākā līmeņa

starptautiskās sporta sacensības

olimpiskajos sporta

veidos pieaugušajiem bez skatītājiem kontrolētā veidā.

Sporta treniņi

fitnesa un

trenažieru zālēs,

iekštelpu sporta klubos

Piesardzības pasākumi, grupas

nepārsniedz 30 cilvēkus, 4m2

platība uz vienu personu.

Papildus nosaka, ka ģērbtuvēs

uzturas ne

vairāk kā 50 % no pieļaujamā

cilvēku skaita un līdz 15 minūtēm.

Papildus tiek noteikts, ka

grupas lielums iekštelpās

nepārsniedz 20 cilvēkus   un

ievērojot 2 m distanci,

nepieļaujot vairāku

treniņgrupu

vienlaicīgu

darbību (izņemot īpaši lielās

telpās), 6m2

platība uz vienu personu.

Ģērbtuvēs ne vairāk kā 50 % no pieļaujamā

cilvēku skaita un līdz 15 minūtēm.

Pārtrauc darbību.

 

Sporta bāzes

Atbilstoši pulcēšanās

ierobežojumiem,

kā arī treniņu un sacensību

regulējumam, ievērojot

piesardzības

pasākumus un

sporta federāciju specifiskās

prasības.

Papildus nosaka

specifiskas prasības

ģērbtuvēm

(skatīt augstāk).

Papildus nosaka specifiskas

prasības iekštelpu sporta bāzēm

(skatīt augstāk).

Iekštelpu sporta bāzes pārtrauc darbību.

Iespējami izņēmumi

Latvijas pieaugušo izlašu, LOV, LPV un

profesionālu sportistu

treniņu nodrošināšanai kontrolētā veidā.

Mācību treniņu nodarbības grupās Balvu Sporta skolas audzēkņiem līdz 13.11.2020 notiek ārtelpās un individuāli iekštelpās, pēc iepriekš apstiprināta mācību treniņu nodarbību grafika.

 

covid19 galvena 1542b

Lai ierobežotu Covid-19 izplatības riskus un atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (MK noteikumi):