trenažieru zāles pazinojums 9557dBalvu Sporta skolas trenažieru un svarcelšanas zāles ar 01.03. atsāk darbību “zaļajā” drošības režīmā.

Darba laiks darba dienās:

  • no plkst. 8.30 līdz 14.30
  • no plkst. 19.30 līdz 22.00

Darba laiks brīvdienās:

  • no plkst. 8.00 līdz 22.00
 
 

 

Balvu Sporta skolas

Trenažieru un svarcelšanas zāļu izmantošanas maksas tarifi

Nr.p.k. Pakalpojums Maksa EUR ar 21%PVN
1. Mēneša abonements pieaugušajiem vienai personai ( 2 reizes nedēļā)                                  
8,68
2. Mēneša abonements pieaugušajiem vienai personai ( 3 reizes nedēļā)                                  
10,42

veicot pārskaitījumu Balvu novada pašvaldībai,

reģistrācijas Nr.90009115622

sekojošiem norēķinu kontiem:

AS „SEB banka”, konta Nr.LV93UNLA0050014291739

AS „Swedbanka”, konta Nr.LV24HABA0551034380944

AS Citadele banka konta Nr. LV05PARX0012592970001

ar norādi - Balvu Sporta skolas TRENAŽIERU ZĀLES APMEKLĒJUMS,

apmeklētāja vārds, uzvārds