Izglītības un Zinātnes ministrija http://www.izm.gov.lv/
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija http://www.lspa.eu/
Latvijas Olimpiskā vienība http://www.lov.lv/
Latvijas Olimpiskā komiteja http://www.olimpiade.lv/
Latvijas Sporta federācijas padome http://www.lsfp.lv/
Latvijas sporta izglītības iestāžu Direktoru padome https://www.sportaskolas.lv/lv/

 

LATVIJAS SPORTA FEDERĀCIJAS

Latvijas Basketbola savienība http://www.basket.lv/
Latvijas Futbola federācija http://www.lff.lv/
Latvijas Vieglatlētikas savienība http://www.lat-athletics.lv/
Latvijas Volejbola federācija http://www.volejbols.lv/
Latvijas sporta deju federācija https://www.lsdf.lv/lv
Latvijas Peldēšanas federācija https://swimming.lv/
Latvijas Svarcelšanas federācija https://www.lsfed.lv/
Latvijas Sporta Cīņas federācija http://www.latwrestling.lv/