karogs sporta skola1955. gadā Balvu rajona darbaļaužu deputātu padomes Izpildkomitejā tika pieņemts lēmums Nr.190 par Bērnu sporta skolas atvēršanu. Bet tikai 1961.gadā 1.septembrī vadoties pēc Balvu rajona Tautas izglītības nodaļas un Balvu rajona ”Vārpas” padomes kopējā lēmuma tika atvērta Balvu pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola, kurai tika piešķirtas telpas Rīgas ielā, toreizējā un tagadēja kultūras namā . Par pirmo sporta skolas direktoru tika nozīmēts Ulrihs Pozņaks.

Ar 1960.gada 1.septembri skolā tika izveidotas vairākas sporta nodaļas: vieglatlētikas nodaļa Balvos- treneris Henrihs Millers , Tilžā – treneris Paulis Laicānas, vingrošanas nodaļa Viļaka- treneris Ibragims Abdulajevs, volejbola nodaļa Viļakā- treneris Edgars Vizulis un riteņbraukšanas nodaļa Balvos- treneris Ulrihs Pozņaks.

Tieši šinīs grupās nodarbojās ļoti talantīgi un vēlāk augstas klases sportisti kā Juris Beķers, Ausma Kamendere, Vilis Dārznieks, Juris Ļeskovs, Vjačeslavs Ķirjanovs, Virgīnija Zondaka, Pjotrs Čugurovs, Valdemārs Logins, Mārtiņš Stabiņš un daudzi citi. Nodarbības notika uz vispārizglītojošo skolu bāzēm.

1961. gada 1.septembrī Viļakā tika izveidota vieglatlētikas nodaļa. Skolas audzēkņi aktīvi piedalījās augsta ranga sacensībās un ieguva godalgotas vietas. Ar 1962 gadu basketbola nodaļas darbā aktīvi iesaistās skolotājs Uldis Feldmanis. Jaunatnes vidū ļoti populāra paliek sporta instruktoru sagatavošana dažādos sporta veidos. Riteņbraukšana populāra paliek Tilžā, Rekavā un Bērzpilī.

1962. Gada 1.augustā Balvu rajonā sāk strādāt jauni speciālisti - Gunārs Stradiņš un Gunārs Ozoliņš. Stradiņš tiek nozīmēts par sporta skolas direktoru un veic savus pienākumus līdz 1967.gadam. Šajā laikā populāra kļūst „klasiskā cīņā”. Vēlāk vairākus gadus par sporta skolas vadītāju strādā Henrihs Millers.

No 1967.gada līdz 1975.gadam sporta skolas darbu vada Pēteris Kniksts. Pateicoties Pēterim Ādminam un Pēterim Knikstam tika izveidota smaiļošanas un kanoe airāšanas nodaļa. Viļakā darbu uzsāk klasiskas cīņas treneris Givi Abdušelišvili un Osvalds Odiņš, savukātrt vieglatlētikā treneris Ainis Šaicāns. Balvos klasiskas cīņas treneris Antons Strapcāns un vieglatlētikas trenere Rita Mača, Bērzpilī cīņas un vieglatlētikas treneris Juris Vaskinovičs.

1973.gadā smaiļošanas nodaļā sāk strādāt Artūrs Supe. 1974.gadā volejbola treneris Jāzeps Seņka, Balvos cīņas treneris Ainis Ambarovs, smaiļošana Viktors Semjonovs.

No 1975.gadā-līdz 1981.gadam skolas direktore ir Rita Mača. Viņas darba laikā tiek izveidota cīņas zāle. 1974. gadā vieglatlētikas trenera darbu uzsāk Valdis Sērmukšs, Gunārs Sockis, Gunārs Ozols.

No 1981.gada līdz 1988.gadam skolas darbu vada Valdis Sērmūkšs. Skolā sagatavoti augstas klases sportisti vieglatlētikā, smaiļošanā un grieķu-romiešu cīņā, kuri veiksmīgi startējuši Latvijas izlases sastāvā.

Vieglatlētikā Māris Ločmelis, Iluta Krištopāne, Iveta Ločmele, Imants Kairišs, Normunds Apinis un citi. Airēšanā Jānis Supe, Ivo Rozitis, Dzintaers Mincāns, Egils Erciks, cīņa Genadijs Maruks, Andrejs Magdenko, Igors Kuzmins -svarcelšanā.

No 1988.gada līdz 1991.gadam direktores pienākumus pilda Anita Grāmatiņa, kura bija spiesta sporta skolu pārveidot par veselības sporta klubu, galvenais uzdevums bija maksimāli iesaistīt jaunatni fiziskajās aktivitātēs nepievēršot lielu uzmanību sporta meistarībai. Darbam sporta klubā vispārējās fiziskās sagatavošanas grupā tika pieaicināti visi rajona sporta skolotāji.

Tad nāca 90-tie gadi, pārmaiņu gadi. Ar 1991.gadu direktores pienākumus veic Ludmila Beļikova. Valstī politika mainījās līdz to mainījās sporta skolas uzdevumi. Skolā pēc treneres Anitas Grāmatiņas iniciatīvas atvērta sporta deju nodaļa vienīgā visā Latvijā. Skolas administratīvās telpas atradās Balvu 2.vsk telpās u ar katru gadu sporta skolas vajadzībām izmantojamo telpu skaits samazinājās, sākās pašvaldības reforma, kuras rezultātā bijām spiesti meklēt jaunas telpas. Pateicoties Tautas izglītības nodaļas vadītāja Augusta Voikas iniciatīvai un Balvu rajona padomes finansiālajam atbalstam 1998.gadā sporta skola atrod mājvietu airēšanas bāzes telpās, Alejas ielā 2.

Šajā periodā vairāki sporta skolas audzēkņi iekļauti Valsts izlases komandu sastāvos un kuri veiksmīgi aizstāv Latvijas valsts godu dažāda ranga sacensībās. Aivars Začs vairākkārtējais Latvijas un Baltijas čempions 800 metros un Pasaules skolu spēļu 2.vietas ieguvējs Šērburgā, Valdis Iļjanovs –vairākkārtējais Latvijas un Baltijas čempions 400 metros, Egons Lācis un Kristaps Ločs –daudzcīņā, svarcelšanā vairākkārtējais Latvijas čempions Sergejs Vinogradovs, Lartvijas republikas rekordistu godu nes Igors Gostjevs, Edijs Oplucāns un Oļegs Platovs.

No 2001.gada skolā atjaunota volejbola nodaļa. Treneri aktīvi iesaistās darbā. Zēnu un kadetu izlašu komandas ļoti veiksmīgi startē Latvijas valsts čempionātos un Baltijas valsts kausos.

Gatis Augustāns un Martiņšs Jansons aizstāv Latvijas godu valsts kadetu izlases sastāvā. Balvu sporta skolas komandas IZM rīkotājos konkursos līdz šai dienai kopvērtējumā ir viena no labākajam sporta skolām Latvijā. Izcīnītas vairākas godalgotas vietas valsts čempionātos.

Pašlaik Balvu sporta skola ir profesionālas ievirzes sporta izglītības iestādē, kura realizē programmas vieglatlētikā, grieķu-romiešu cīņā, svarcelšanā, basketbolā, volejbolā, sporta dejās, peldēšanā, futbolā. Skolā nodarbojās 387audzēkņi, strādā 19 sporta veidu treneri. Skola realizē interešu programmas futbolā un peldēšanā. Ar 2010. gada jūniju sporta skola apsaimnieko peldbaseinu un ar 2019.gadu stadionu.

Skola nodrošina ar atbilstošas kvalifikācijas treneriem un resursiem.

Basketbola nodaļas audzēknis Ričards Kļanskis spēlē U17 Latvijas jaunatnes izlases komandas sastāvā un pārstāv Itālijas klubu ORLANDINA basket. Perspektīvākie vieglatlēti pilnveido savu meistarību Murjāņu sporta ģimnāzijā, kā arī aizstāvot Latvijas Valsts godu dažāda līmeņa izlases komandās.

2019./2020. mācību gadā Latvijas jaunatnes un junioru izlases sastāvos iekļauti 10 audzēkņi (sacelšanā, basketbols, futbols, vieglatlētika).

Mēs lepojāmies ar Sporta skolas absolventa un Latvijas jaunatnes izlases labāka sprintera Arvja Vilkaste, Soču Ziemas olimpisko spēlēs izcīnīto zelta medaļu, bobsleja četriniekā.

Pasaules vicečempione svaru bumbu celšanā Sintija Pastare.

Sporta dejotājs Raimons Andersons ar partneri 2019. gadā LA pieaugušo klasē WDSF World OPEN 2019 (Kiprā) -17.vieta un International Open (Čehija) -13.vieta.

Grieķu-romiešu cīņas nodaļas sportists Krišjānis Kočāns – LNT Maximas konkursa “LATVIJAS IZCILNIEKI” uzvarētājs.

Eiropas čempionāta svarcelšanā U15 5.vietu ieguva Lauris Logins.

Izcīnītas vairākas Latvijas Čempionātos godalgotās vietas (Svarcelšanā, peldēšanā, vieglatlētikā, grieķu-romiešu cīņā, sporta dejās).