Vieglatlēti

No 15. jūnija ir atļauts organizēt Sporta federāciju vai to juridisko biedru organizētās sporta sacensības ārtelpās. Tas ļauj atsākt rīkot sporta sacensības, ievērojot vispārējos pulcēšanās ierobežojumus.

Balvu Sporta skola 22.jūnijā plāno organizēt vieglatlētikas sacensības 2010., 2009., 2008.g.dz. jaunajiem vieglatlētiem.

 Sacensībās dalībnieku skaits ir ierobežots, līdz ar to ļauts piedalīties Balvu novada un uzaicināto komandu sportistiem (Madona, Jēkabpils, Rugāji, Viļaka, Gulbene, Alūksne, Ape, Ludza, Preiļi).

Sacensību sākums plkst. 10.00 un tās notiks Balvu Sporta skolas stadionā, Sporta ielā 8.

Organizējot sporta sacensības, ir jāievēro šādi nosacījumi:

  • sacensību norises vietā vienlaikus atrodas ne vairāk kā 300 personas (ieskaitot sportistus un darbiniekus, kas ir tieši saistīti ar sacensību norises nodrošināšanu, tai skaitā sporta darbiniekus)
  • sacensības notiks bez skatītāju klātbūtnes;
  • visas sacensību norisē iesaistītās un ar sacensību norises nodrošināšanu saistītās personas (tai skaitā sportisti un sporta darbinieki) tiek akreditētas;
  • ģērbtuves netiek izmantotas;
  • vienas komandas vai sportista apkalpojošie sporta darbinieki fiziski nekontaktējas ar citu komandu vai citu sportistu apkalpojošiem sporta darbiniekiem;
  • sacensību laikā jāievēro sociālās distancēšanās noteiktās prasības neveicinot neattaisnotu drūzmēšanos;
  • apbalvošana klātienē notiek tikai individuāli.
  • sacensību organizatoriem, dalībniekiem, treneriem un citām personām, kas atrodas sacensību norises vietā ir jāievēro valstī spēkā esošie MK 360.noteikumi "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".

Ar sacensību nolikumu var iepazīties ŠEIT!