Apraksts

Zems risks

 • Pozitīvo testu apjoms pret kopējo veikto testu skaitu nepārsniedz 4% un 14 dienu kumulatīvā incidence ir zem 25 uz 100 000 iedzīvotājiem

Vidējs risks

 • Pozitīvo testu apjoms pret kopējo veikto testu skaitu ir 4% vai augstāks un 14 dienu kumulatīvā incidence ir zem 50 uz 100 000 iedzīvotājiem

vai

 • Pozitīvo testu apjoms pret kopējo veikto testu skaitu ir zemāks kā 4% un 14 dienu kumulatīvā incidence ir robežās no 25 līdz 150 uz 100 000 iedzīvotājiem

Augsts risks

 • Pozitīvo testu apjoms pret kopējo veikto testu skaitu ir 4% vai augstāks un 14 dienu kumulatīvā incidence ir 50 vai vairāk uz 100 000 iedzīvotājiem

vai

 • 14 dienu kumulatīvā incidence pārsniedz 150 uz   100 000 iedzīvotājiem

Ļoti augsts risks

 • Saslimšanas gadījumu skaits uz 100 000 gadījumiem par 50% pārsniedz vidējo rādītāju ES

un/vai

 • Covid-19 slimnieku skaits, kuriem nepieciešama hospitalizācija sasniedz 80% no slimnīcu kapacitātes

un/vai

 • Mirstība no Covid-19 pārsniedz vidējo rādītāju ES.

Noteikto ierobežojumu apjoms atkarībā no Covid-19 izplatības riska pakāpes

 • Tabulā ir aprakstīts pasākumu klāsts, kas var tikt ievests atkarībā no riska pakāpes. Katrai riska pakāpei rekomendētie pasākumi netiek ieviesti vienlaicīgi, bet pakāpeniski vadoties pēc faktoriem, kas ir vadošie konkrētajā situācijā.
 • Reģionālā līmenī Covid-19 ierobežojumu ieviešana tiek apsvērta, ja Covid-19 14 dienu kumulatīvā saslimstība uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 50% no valsts vidējā rādītāja.
 • Jebkura darbība jebkurā fāzē var tikt papildus ierobežota vai apturēt reģiona vai valsts mērogā, ja tiek konstatēta sakarība ar Covid-19 izplatības riskiem.
 • Tabulā ir norādīti maksimālie risinājumi katrā riska fāzē, pirms šo risinājumu ieviešanas var tikt ieviesti starprisinājumi atbilstoši katras nozares plānotajiem pasākumiem.
 

Zems risks

Vidējs risks

Augsts risks

Ļoti augsts risks

Pulcēšanās

(maksimāli iespējamais cilvēku

skaits)

iekštelpās

1000 cilvēki

500 cilvēki

300 cilvēki

50 cilvēki

ārtelpās

3000 cilvēki

2000 cilvēki

300 cilvēki

50 cilvēki

Organizēti publiski pasākumi

Notiek atbilstoši pulcēšanās

ierobežojumiem, ievērojot 2 m distanci,

nodrošinot ne

mazāk ne mazāk kā 3m2 uz

cilvēku, ne

vairāk kā 50% no telpu

ietilpības

apmeklētāju

plūsmu kontrole

un informēšana

Notiek

atbilstoši

pulcēšanās

ierobežojumie m, ievērojot 2 m distanci,

nodrošinot ne mazāk ne

mazāk kā 3m2 uz cilvēku, ne

vairāk kā 50% no telpu

ietilpības

apmeklētāju plūsmu

kontrole un informēšana

Papildus nosaka, ka atļauti

pasākumi tikai fiksētās,

personalizētās sēdvietās

Nenotiek

Interešu un profesionālās ievirzes izglītība (izņemot sportu)

Darbojas atbilstoši

pulcēšanās

ierobežojumiem un vadlīnijām , ievērojot 2 m

distanci, tur, kur

tas ir iespējams

Papildus nosaka, ka

darbojas

nodalot grupu plūsmas,

grupas lielums līdz 30.

Darbojas tikai vienas

administratīvās teritorijas ietvaros,

Papildus nosaka, ka darbojas

vienas grupas,

klases vai kursa ietvaros, nejauc

plūsmas. Sākot no 13 gadu vecuma ievēro 2 m

distanci,

nodrošinot vienai

personai 3m2(vai nodrošina

norobežotu vietu ar fizisku

barjeru), darbojas vienas

administratīvās teritorijas

ietvaros, nerīko pasākumus.

Nenotiek klātienes   grupu nodarbības, individuālās

nodarbības notiek ievērojot 2 m distanci

Bērnu nometnes

Darbojas atbilstoši

pulcēšanās

ierobežojumiem un vadlīnijām, ievērojot 2 m

distanci, tur, kur

tas ir iespējams

Papildus nosaka, ka

grupas lielums

nepārsniedz

30 bērnu

Papildus nosaka, ka atļauta tikai

viena grupa līdz

30 dalībnieki

Nenotiek

Pieaugušo profesionālā tālākizglītība

Darbojas atbilstoši

pulcēšanās

ierobežojumiem, ievērojot 2 m distanci

Papildus nosaka, ka

grupas lielums

nepārsniedz 30 cilvēku, ievēro

2 m distanci

Papildus nosaka, ka grupas lielums līdz 30, ievērojot 2 m distanci, ja iespējams

organizē daļēji attālināti

Nenotiek klātienes nodarbības

Sports

treniņi (nodarbības)

Darbojas saskaņā ar

piesardzības

pasākumiem un

sporta federāciju specifiskām

prasībām,

grupas

nepārsniedz 30 cilvēkus, 4m2

platība uz vienu personu,

piedalās tikai organizēšanā

tieši iesaistītās personas

Papildus tiek noteikts, ka ģērbtuvēs

nepulcējas

vairāk par 50% no iespējamā

cilvēku skaita

un uzturēšanās laiks ģērbtuvē

nepārsniedz 15 min.

Papildus tiek noteikts, ka

grupas lielums iekštelpās

nepārsniedz 20

cilvēkus, netiek

pieļauta vairāku treniņgrupu uzturēšanās

vienas telpās (izņemot īpaši lielas telpas), uz vienu personu

tiek nodrošināts ne mazāk kā 6m2

Papildus tiek noteikts, ka notiek tikai

ārtelpās, grupas lielumam

nepārsniedzot 20

cilvēkus un ievērojot 2 m distanci.

Iekštelpās tikai pieaugušo izlašu LOV, LPV un

profesionālu sportistu

(līgums ar atlīdzību) treniņi kontrolētā veidā.

 

Sporta sacensības

Atbilstoši pulcēšanās

ierobežojumiem, ievērojot

piesardzības

pasākumus un

sporta federāciju specifiskās prasības.

Papildus nosaka, ka sporta

sacensības bērniem

norisinās bez skatītājiem, ierobežoti

tautas sporta pasākumi ar

aktīvu personu pārvietošanos,

ja vairāk par 300 dalībniekiem, ģērbtuvēs ne

vairāk kā 50 % no pieļaujamā

cilvēku skaita un līdz 15

minūtēm.

Papildus tiek noteikts, ka iekštelpās

norisinās bez

skatītājiem un tikai

pieaugušajiem,   ģērbtuvēs ne

vairāk kā 50 % no pieļaujamā

cilvēku skaita un līdz 15 minūtēm, starptautiskās

sporta sacensības

pieaugušajiem atbilstoši

pulcēšanās

ierobežojumiem

(tai skaitā ar skatītājiem).

Nenotiek, izņemot augstākā līmeņa

starptautiskās sporta sacensības

olimpiskajos sporta

veidos pieaugušajiem bez skatītājiem kontrolētā veidā.

Sporta treniņi

fitnesa un

trenažieru zālēs,

iekštelpu sporta klubos

Piesardzības pasākumi, grupas

nepārsniedz 30 cilvēkus, 4m2

platība uz vienu personu.

Papildus nosaka, ka ģērbtuvēs

uzturas ne

vairāk kā 50 % no pieļaujamā

cilvēku skaita un līdz 15 minūtēm.

Papildus tiek noteikts, ka

grupas lielums iekštelpās

nepārsniedz 20 cilvēkus   un

ievērojot 2 m distanci,

nepieļaujot vairāku

treniņgrupu

vienlaicīgu

darbību (izņemot īpaši lielās

telpās), 6m2

platība uz vienu personu.

Ģērbtuvēs ne vairāk kā 50 % no pieļaujamā

cilvēku skaita un līdz 15 minūtēm.

Pārtrauc darbību.

 

Sporta bāzes

Atbilstoši pulcēšanās

ierobežojumiem,

kā arī treniņu un sacensību

regulējumam, ievērojot

piesardzības

pasākumus un

sporta federāciju specifiskās

prasības.

Papildus nosaka

specifiskas prasības

ģērbtuvēm

(skatīt augstāk).

Papildus nosaka specifiskas

prasības iekštelpu sporta bāzēm

(skatīt augstāk).

Iekštelpu sporta bāzes pārtrauc darbību.

Iespējami izņēmumi

Latvijas pieaugušo izlašu, LOV, LPV un

profesionālu sportistu

treniņu nodrošināšanai kontrolētā veidā.

Mācību treniņu nodarbības grupās Balvu Sporta skolas audzēkņiem līdz 13.11.2020 notiek ārtelpās un individuāli iekštelpās, pēc iepriekš apstiprināta mācību treniņu nodarbību grafika.