2018.gada 27. janvārī plkst.11.00
Balvos, Dārza ielā 2 (Balvu peldbaseins)

“Peldēšanas mācīšanas pamati”

 

Semināra programma (8 stundas):

  • Pārvietošanās ūdenī mācīšanas posmi vingrinājumu secība,
  • Drošības uz ūdens pamati,
  • Peldēšanas veidu elementu mācīšanas pamati, principi un metodes,
  • Vingrinājumi ūdenī.

Semināra lektore:

LSPA peldēšanas katedras profesore,
LPF zinātniskas laboratorijas vadītāja
Jeļena Solovjova

Semināra maksa EUR 10.00

Sertifikāts tiks izsniegts uzrādot maksājuma kopiju

Rekvizīti maksai:

Biedrība "Latvijas Peldēšanas federācija"

Reģ.nr.: 40008029004
Juridiskā adrese: Ķīpsalas iela 5, Rīga, LV-1048, Latvija
Banku konti:

AS SEB banka, Rīdzenes filiāle
Kods: UNLALV2X
Konts: LV06UNLA0002100700985