Pamatojoties uz MK 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

Balvu Sporta skolas TRENAŽIERU ZĀLE tiek slēgta līdz 2020. gada 1.oktobrim

iegādāto abonementu termiņš tiks attiecīgi pagarināts

Balvu Sporta skolas administrācija