img 028 663c0

14.augustā Balvu Sporta skolā svinīgā atmosfērā apliecības par profesionālās ievirzes sporta izglītības iegūšanu vieglatlētikā, basketbolā, un sporta dejās saņēma 26 absolventi.

Mācību – treniņu 7 apmācības gadu posmu beidza 3 vieglatēti (trenere Sarmīte Keisele), 6 basketbolisti (treneris Arnis Voika), 8 sporta dejotāji (trenere Anita Grāmatiņa).

Sporta pilnveidošanas 3 apmācības gadu posmu beidza 3 vieglatlēti (treneri Imants Kairišs, Sarmīte Keisele) un 6 basketbolisti (treneris Arnis Voika).

Paldies ikvienam absolventam par centību, izturību kā arī par sasniegumiem sacensībās, aizstāvot sporta skolas, sava novada un Latvijas godu!

Vielatlētika
30 V
programma

Basketbols
30V
programma

Vielatlētika
20V
programma

Sporta dejas
20V
programma

Basketbols
20V
programma

Artis Duļbinskis

Dāvis Karavoičiks

Anastasija Borisenko

Dārta Garā   

Jānis Bikaviņš

Dita Kuzņecova

Ritvars Klodžs

Agnese Loča

Aleksejs Kozirevs

Lauris Jauntēvs

Nikola Tokareva

Armands Pauliņš

Signe Vindēle

Sandis Krivišs

Ričards Ķirsons

 

Artis Smirnovs

 

Toms Ozoliņš

Roberts Ķirsons

 

Endijs Tūcis

 

Paula Pintele

Mareks Lielbārdis

 

Elvis Pužulis

 

Denija Sirmā

Andis Smuškovs

 

 

 

Ralfs Julians Sirmais

 

 

 

 

Alīna Žogota

 

S.Keisele

img-001_3f3f3.jpgimg-002_af7c1.jpgimg-003_c38e0.jpgimg-004_ff2c8.jpgimg-005_a1006.jpgimg-006_f367c.jpgimg-007_6f096.jpgimg-008_714af.jpgimg-009_fde48.jpgimg-010_65410.jpgimg-011_9527b.jpgimg-012_07a78.jpgimg-013_5ae3c.jpgimg-014_7071a.jpgimg-015_63742.jpgimg-016_fc0de.jpgimg-017_59388.jpgimg-018_4459e.jpgimg-019_7ceb3.jpgimg-020_93a48.jpgimg-021_dac9f.jpgimg-022_ac7b5.jpgimg-023_2aee8.jpgimg-024_9a5ed.jpgimg-025_fbce0.jpgimg-026_06d8a.jpgimg-027_9e776.jpgimg-028_663c0.jpg