tmb20190708164242

Pagājušās nedēļas nogalē, 6.jūlijā, Gulbenē risinājās 5.Latvijas čempionāts vieglatlētikā veterāniem. Jāatzīmē, ka sacensības notika sportistiem nelabvēlīgos laika apstākļos, jo praktiski visu dienu lija lietus un sacensību beigās vēl tika pieredzēta vētra, kas stadionā lauza kokus, lidināja pa gaisu tiesnešu teltis, sabojāja diska mešanas sektora aizsargtīkla stiprinājuma stabus. Protams tādos apstākļos sportisti pielijušajos un slidenajos sacensību sektoros, domāja nevis par augstvērtīgu rezultātu sasniegšanu, bet gan kā nepiedzīvot kādu no traumām.

Balvu novada komandas veterānu starts bija veiksmīgs - 39 komandu neoficiālajā kopvērtējumā komanda ierindojās 10.vietā. Apsveicami, ka komandas sastāvā šoreiz bija arī divas dāmas: Zinaīda Logina un Leontīne Spridzāne. Visvairāk medaļu izcīnīja Aigars Pušpurs un Jānis Spridzāns – katram trīs medaļas. Kopumā tika izcīnītas 22 medaļas: 3 zelta, 12 sudraba, 7 bronzas.

Individuāli rezultāti ir sekojoši:

Jānim Spridzānam vecuma grupā 80+: 1.vieta šķēpa mešanā, 2.vieta - diska mešanā, un trešā lodes grūšanā.
Mārtiņam Stabiņam vecuma grupā 70+: lodes grūšanā 2.vieta un 3. vieta diska mešanā.
Vecuma grupā 65+ Ērikam Apšeniekam: 400m 1.vieta, 800m trešā vieta.
Jānim Strapcānam lodes grūšanā 2. vieta, diska mešanā 4.vieta.
Andrim Spridzānam vecuma grupā 55+: 2.vieta diska mešanā un šķēpa mešanā,4.vieta lodes grūšanā.
Vecuma grupā 50+: Aigaram Pušpuram – diska mešanā 1.vieta, 3. vieta lodes grūšanā un šķēpa mešanā.
Aigaram Vilciņam 100m skriešanā 2. vieta.
Andrim Strapcānam vecuma grupā 40+: 2. vieta lodes grūšanā un diska mešanā.
Vecuma grupā 35+ Egons Lācis izcīnīja 2.vietu lodes grūšanā un diska mešanā.

Mūsu dāmu rezultāti sekojoši:

Vecuma grupā 65+ Zinaīdai Loginai 2. vieta 400 m, trešā vieta tāllēkšanā. Leontīnei Spridzānei vecuma grupā 80+ lodes grūšanā 2. vieta un diska mešanā 3.vieta.

Nākošās nopietnākās sacensības veterāniem notiks 10.-11.augustā - 6.Baltijas čempionāts vieglatlētikā veterāniem, kurš notiks Viļņā, un 24.augustā Latgales atklātais čempionāts vieglatlētikā veterāniem Višķos.

img-001.jpgimg-002.jpgimg-003.jpgimg-004.jpgimg-005.jpgimg-006.jpgimg-007.jpgimg-008.jpg