Balvu Sporta skolas volejbola nodaļas audzēknes, viņu treneri un Latvijas volejbola federācijas prezidents Jānis Buks un  Latvijas volejbola federācijas  jaunatnes koordinatore  Sandra Budkēviča

2021. gada 9.jūnijā Latvijas volejbola federācijas prezidents Jānis Buks un  Latvijas volejbola federācijas  jaunatnes koordinatore  Sandra Budkēviča pasniedza Balvu Sporta skolas volejbola nodaļas audzēknēm balvas par absolūti labākiem uzrādītiem rezultātiem vispārējā fiziskā sagatavotībā  - Eveinai Līnai Smoļenskai- I. vieta  un Marijai Kapustinai III. vieta, un teorētisko sacensību (2008./2009. gada dzimušajiem) finālistei Līvai Raciborskai - 4.vieta.

Audzēkņu treneris Ēriks Mičulis un Zane Buculāne

Balvu Sporta skolas volejbola nodaļas audzēknes, viņu treneri un Latvijas volejbola federācijas prezidents Jānis Buks un  Latvijas volejbola federācijas  jaunatnes koordinatore  Sandra BudkēvičaLatvijas volejbola federācijas prezidents Jānis Buks un  Latvijas volejbola federācijas  jaunatnes koordinatore Sandra Budkēviča