Balvu sporta skolas pārbaudes sacensības vispārējā fiziskajā sagatavotībā tiek organizētas katru gadu, ar mērķi izvērtēt skolas audzēkņu fizisko sagatavotību. Šogad tās 13.novembrī risinājās 2001.g.dz. un jaunākiem , 26.novembrī 2000.g.dz. un vecākiem audzēkņiem. Sacensības notika Balvu pamatskolā un izcilnieki fiziskajos pārbaudījumos sporta skolā ir sekojoši:

2005.-2006.g.dz. grupā
Armands Ignatovs - peldēšana
Evelīna Stepanova - peldēšana
2003.-2004.g.dz. grupā
Andrija Marija Reinfelde - vieglatlētika
Kristers Zelčs - futbols
2001.-2002.g.dz. grupā
Armands Pauliņš - basketbols, vieglatlētika
Nikola Tokareva - vieglatlētika