Kuldīga                  14.01. 2017.

Pieaugušo grupa

Aivis Krastiņš            8.vieta             60m                 7,16 sek.

Dita Kaša                  4.vieta             lode 4kg          11,42m

U-16 grupa

Dita Kuzņecova         9.vieta             lode 3kg          8,73m

Uvis Pošeika               6.vieta             60m/b              9,13sek.

                                    5.vieta             lode 4kg          11,79m

Edvards Sarķis          15.vieta           tāllēkšana        4,75m

                                    4.vieta             lode 4kg          11,99m

Lauris Eizāns             3.vieta             lode 4kg          13,08m