img 20221024 wa0001 77ba2

23. oktobrī Biznesa augstskolā Turība Sporta deju sacensībās “Zelta rudens” startēja 7 deju pāri.

Deju grupā - Iesācēji 2010.g.dz. un jaunāki 2.-3.līm. 4 dejas - izcīnija šādas vietas 14 pāru konkurencē:

Henrijs Berjozovs un Beāte Dortāne - I vieta (1.vieta).

Reinis Logins un Amēlija Krivošejeva - I vieta (3.-4.vieta).

Markuss Bukšs un Elīna Locāne - II vieta (7.vieta).

Jānis Logins un Sanija Molodcova - II vieta (8.vieta).

Jānis Kārkliņš un Santija Kalniņa - III vieta (11.vieta).

Arviss Boriss un Madara Borisa - III vieta (12.vieta).

Juniori I+II E4 grupā 

Olivers Kozlovskis un Emīlija Aleksejeva - 7. vieta.

Bērni I+II  E4 grupā

Jānis Logins un Sanija Molodcova - 22. vieta.

23. oktobrī Biznesa augstskolā Turība Sporta deju sacensībās “Zelta rudens” startēja 7 deju pāri.Sporta deju trenere Silva Dambe kopā ar audzēkņiem.Balvu Sporta skolas sporta dejotāji kopā ar treneri Silvu Dambi.

Informācija, foto: treneres - Agrita Anča, Silva Dambe