tmb20200317093557 2

29. janvārī Rīgā norisinājās Latvijas kausa posms sporta dejās „Dzitarjūra 2012”, augstas vietas ieguvuši šādi skolēni:

II vieta Latvijas kauss Juniori E6 klasē Matīsam Zelčam un Samantai Elizabetei Cielakai, un D klasē 4.vieta
I vieta Iesācējiem 2.-3.līmenis Kristoferam Boldānam un Aletai Boldānei