A.Grāmatiņa
Kokneses kauss 2023  A.Dokāns
Zelta rudens-2023. Lielais Rudens reitings
 Latvijas jaunatnes čempionāts vec.gr.
 Latgales kauss
 A.Anča

Sagatavoja A.Grāmatiņa