Tīmekļvietnes atbilstība piekļūstamības prasībām veikta (veikšanas datums):05.01.2022.

   

Tīmekļvietnes piekļūstamības pārbaudi veica
(vārds, uzvārds, amats, paraksts): Agrita Luža, Sabiedrisko attiecību nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Iestādes nosaukums: Balvu novada pašvaldība/Balvu sporta skola

   

Tīmekļvietnes piekļūstamības pārbaudi veica
(vārds, uzvārds, amats, paraksts): Valters Kaņepe, Informācijas tehnoloģiju nodaļas Datorsistēmu un datortīklu administrators

 

Tīmekļvietnes domēna nosaukums (URL): http:// http://sportaskola.balvi.lv/

       

Novērtētās lapas

Galvenā navigācija

Pamatstruk-tūras pārbaude

Tastatūras piekļuve un vizuālais fokuss

Formu lauki un kļūdu paziņojumi

Attēlu tekstuālā alternatīva

Virsraksti

Krāsu kontrasti

Teksta izmēra tālummaiņa

Lapu nosaukumi

Saturs, kas kustas, mirgo un zibsnī

Multimediju (audio, video) satura alternatīvas

http://sportaskola.balvi.lv/aktualitātes

Neatbilst

Ar TAB taustiņu nevar piekļūt visiem tīmekļvietnes navigācijas elementiem un to apakšsadaļām, vizuālais fokuss nav labi redzams, t.i., katrs navigācijas elements nav izcelts – ierāmēts vai izgaismots. 

Neatbilst

Tīmekļvietnes pamatstruktūru neveido vismaz trīs elementi: galvene, kājene, galvenā daļa.

 

Neatbilst

Ar TAB taustiņu nevar piekļūt visam tīmekļvietnes saturam, vizuālais fokuss nav labi redzams;

nedarbojas īsceļi, bet īpaši – ESC, kas ļauj aizvērt modālos logus.

 

Neatbilst

Visam lapas saturam, tostarp formu laukiem nevar piekļūt ar tastatūru un ekrāna lasītāju. Izvēlnēs nav iespēja brīvi pārvietoties uz augšu un uz leju, izmantojot tastatūrā iestrādātos bulttaustiņus (←↑↓→). Formu laukos (virs tiem un/vai pie konkrētā formas lauka) neparādās kļūdas paziņojums.

 

Neatbilst

Visiem tīmekļvietnē publicētajiem attēliem (gan fotogrāfijām, grafikiem, plakātiem u.tml., gan arī ikonām, logotipiem un navigācijas pogām) nav pievienoti korekti ALT teksti.

 

Neatbilst

Virsrakstiem ir tikai 1.vai 2.līmenis, nav sadalījuma trīs līmeņos, visi virsraksti tiek uzskaitīti, bet apakšvirsraksti nē.

 

 

Atbilst

Krāsu kontrasts atbilst normai (standarta izmēra tekstiem šis kontrasts ir vismaz 4,5:1), www.sportaskola.balvi.lv lapas pamatraktiem 5,68:1, virsrakstiem 6,56:1.

Neatbilst

Mainot teksta izmēru tīmekļvietnē, tālummaiņas rezultātā teksts netiek sakropļots jeb teksta izmēra tālummaiņa mājas lapā strādā, bet tā kā pašā mājas lapā nav iespēja pilnvērtīgi izmantot TAB taustiņu, tad arī tālummaiņas rezultātā visi tīmekļvietnes aktīvie elementi nav izmantojami ar TAB taustiņu.

 

 

Atbilst

Lapas mērķus raksturojošajā informācijā ir iekļauts tās nosaukums un tīmekļvietne, kurai tā pieder.

 

 

Atbilst

 

Neatbilst

Visas multimediju atskaņotāja vadīklas nav iezīmētas un nav piekļūstamas ar tastatūru, video nav pievienoti subtitri,  video un audio materiāliem nav satura apraksta.

 

http://sportaskola.balvi.lv/sporta skola

Neatbilst

Ar TAB taustiņu nevar piekļūt visiem tīmekļvietnes navigācijas elementiem un to apakšsadaļām, vizuālais fokuss nav labi redzams, t.i., katrs navigācijas elements nav izcelts – ierāmēts vai izgaismots 

Neatbilst

Tīmekļvietnes pamatstruktūru neveido vismaz trīs elementi: galvene, kājene, galvenā daļa.

Neatbilst

Ar TAB taustiņu nevar piekļūt visam tīmekļvietnes saturam, vizuālais fokuss nav labi redzams;

nedarbojas īsceļi, bet īpaši – ESC, kas ļauj aizvērt modālos logus.

Neatbilst

Visam lapas saturam, tostarp formu laukiem nevar piekļūt ar tastatūru un ekrāna lasītāju. Izvēlnēs nav iespēja brīvi pārvietoties uz augšu un uz leju, izmantojot tastatūrā iestrādātos bulttaustiņus (←↑↓→). Formu laukos (virs tiem un/vai pie konkrētā formas lauka) neparādās kļūdas paziņojums.

Atbilst

Neatbilst

Virsrakstiem ir tikai 1.vai 2.līmenis, nav sadalījuma trīs līmeņos, visi virsraksti tiek uzskaitīti, bet apakšvirsraksti nē.

 

Atbilst

Krāsu kontrasts atbilst normai (standarta izmēra tekstiem šis kontrasts ir vismaz 4,5:1), www.sportaskola.balvi.lv lapas pamatraktiem 5,68:1, virsrakstiem 6,56:1.

Neatbilst

Mainot teksta izmēru tīmekļvietnē, tālummaiņas rezultātā teksts netiek sakropļots jeb teksta izmēra tālummaiņa mājas lapā strādā, bet tā kā pašā mājas lapā nav iespēja pilnvērtīgi izmantot TAB taustiņu, tad arī tālummaiņas rezultātā visi tīmekļvietnes aktīvie elementi nav izmantojami ar TAB taustiņu.

 

Atbilst

Lapas mērķus raksturojošajā informācijā ir iekļauts tās nosaukums un tīmekļvietne, kurai tā pieder.

 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

http://sportaskola.balvi.lv/peldbaseins

Neatbilst

Ar TAB taustiņu nevar piekļūt visiem tīmekļvietnes navigācijas elementiem un to apakšsadaļām, vizuālais fokuss nav labi redzams, t.i., katrs navigācijas elements nav izcelts – ierāmēts vai izgaismots 

Neatbilst

Tīmekļvietnes pamatstruktūru neveido vismaz trīs elementi: galvene, kājene, galvenā daļa.

Neatbilst

Ar TAB taustiņu nevar piekļūt visam tīmekļvietnes saturam, vizuālais fokuss nav labi redzams;

nedarbojas īsceļi, bet īpaši – ESC, kas ļauj aizvērt modālos logus.

Neatbilst

Visam lapas saturam, tostarp formu laukiem nevar piekļūt ar tastatūru un ekrāna lasītāju. Izvēlnēs nav iespēja brīvi pārvietoties uz augšu un uz leju, izmantojot tastatūrā iestrādātos bulttaustiņus (←↑↓→). Formu laukos (virs tiem un/vai pie konkrētā formas lauka) neparādās kļūdas paziņojums.

Neatbilst

Visiem tīmekļvietnē publicētajiem attēliem (gan fotogrāfijām, grafikiem, plakātiem u.tml., gan arī ikonām, logotipiem un navigācijas pogām) nav pievienoti korekti ALT teksti.

Neatbilst

Virsrakstiem ir tikai 1.vai 2.līmenis, nav sadalījuma trīs līmeņos, visi virsraksti tiek uzskaitīti, bet apakšvirsraksti nē.

 

Atbilst

Krāsu kontrasts atbilst normai (standarta izmēra tekstiem šis kontrasts ir vismaz 4,5:1), www.sportaskola.balvi.lv  lapas pamatraktiem 5,68:1, virsrakstiem 6,56:1.

Neatbilst

Mainot teksta izmēru tīmekļvietnē, tālummaiņas rezultātā teksts netiek sakropļots jeb teksta izmēra tālummaiņa mājas lapā strādā, bet tā kā pašā mājas lapā nav iespēja pilnvērtīgi izmantot TAB taustiņu, tad arī tālummaiņas rezultātā visi tīmekļvietnes aktīvie elementi nav izmantojami ar TAB taustiņu.

 

Atbilst

Lapas mērķus raksturojošajā informācijā ir iekļauts tās nosaukums un tīmekļvietne, kurai tā pieder.

 

Atbilst

Nav attiecināms

http://sportaskola.balvi.lv/kontakti

Neatbilst

Ar TAB taustiņu nevar piekļūt visiem tīmekļvietnes navigācijas elementiem un to apakšsadaļām, vizuālais fokuss nav labi redzams, t.i., katrs navigācijas elements nav izcelts – ierāmēts vai izgaismots 

Neatbilst

Tīmekļvietnes pamatstruktūru neveido vismaz trīs elementi: galvene, kājene, galvenā daļa.

Neatbilst

Ar TAB taustiņu nevar piekļūt visam tīmekļvietnes saturam, vizuālais fokuss nav labi redzams;

nedarbojas īsceļi, bet īpaši – ESC, kas ļauj aizvērt modālos logus.

Neatbilst

Visam lapas saturam, tostarp formu laukiem nevar piekļūt ar tastatūru un ekrāna lasītāju. Izvēlnēs nav iespēja brīvi pārvietoties uz augšu un uz leju, izmantojot tastatūrā iestrādātos bulttaustiņus (←↑↓→). Formu laukos (virs tiem un/vai pie konkrētā formas lauka) neparādās kļūdas paziņojums.

Neatbilst

Visiem tīmekļvietnē publicētajiem attēliem (gan fotogrāfijām, grafikiem, plakātiem u.tml., gan arī ikonām, logotipiem un navigācijas pogām) nav pievienoti korekti ALT teksti.

Neatbilst

Virsrakstiem ir tikai 1.vai 2.līmenis, nav sadalījuma trīs līmeņos, visi virsraksti tiek uzskaitīti, bet apakšvirsraksti nē.

 

Atbilst

Krāsu kontrasts atbilst normai (standarta izmēra tekstiem šis kontrasts ir vismaz 4,5:1), www.sportaskola.balvi.lv lapas pamatraktiem 5,68:1, virsrakstiem 6,56:1.

Neatbilst

Mainot teksta izmēru tīmekļvietnē, tālummaiņas rezultātā teksts netiek sakropļots jeb teksta izmēra tālummaiņa mājas lapā strādā, bet tā kā pašā mājas lapā nav iespēja pilnvērtīgi izmantot TAB taustiņu, tad arī tālummaiņas rezultātā visi tīmekļvietnes aktīvie elementi nav izmantojami ar TAB taustiņu.

 

Atbilst

Lapas mērķus raksturojošajā informācijā ir iekļauts tās nosaukums un tīmekļvietne, kurai tā pieder.

 

Nav attiecināms

Nav attiecināms

Aizpildot tabulu, rīkoties šādi: 1) ja pārbaudāmais elements atbilst noteiktajām piekļūstamības prasībām, atzīmējiet tabulā konkrētajā ailē “Atbilst”; 3) ja pārbaudāmais aspekts neatbilst noteiktajām piekļūstamības prasībām, atzīmējiet “Neatbilst”; 3) ja pārbaudāmais elements neatrodas izvēlētajā lapā, atzīmējiet “Nav attiecināms”. Šūnām, kurās norādīts “Neatbilst”, ieteicams pievienot komentāru , kas tieši neatbilst. Šī informācija būs nepieciešama, aizpildot piekļūstamības paziņojuma formu.

Pārbaudi apstiprināja (vārds, uzvārds, amats):  Iluta Jaunžeikare, Balvu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

* Pārbaudes protokolu atbilstoši iestādē noteiktajai iekšējai dokumentu aprites kārtībai apstiprina iestādes vadītājs (atbilstoši MK 14.07.2020. noteikumu Nr. 445 4. punktam).