Skolu sportā Arnis Voika
Pieaugušo sportā Edgars Kaļva
Basketbola nodaļā Arnis Voika
Grieķu – Romiešu cīņas nodaļā Konstantīns Titorenko
Sporta deju nodaļā Anita Grāmatiņa
Agrita Anča
Svarcelšanas nodaļā Varis Sārtaputnis
Artūrs Berezovs
Vieglatlētikas nodaļā Sarmīte Keisele
Ludmila Beļikova
Imants Kairišs
Iveta Kacēna
Dāvis Keiselis
Volejbola nodaļā Zane Buculāne
Ēriks Mičulis
Peldēšanā nodaļā Romualds Kokorevičs
Alīna Jermacāne
Futbols Ingus Zaharāns
Jurģis Vilciņš
Jānis Zakarītis