nometne 2023 06 16 at 16.50.45 b2590

No 12.jūnija līdz 16.jūnijam 35 bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem savu vasaras brīvlaiku pavadīja aktīvi darbojoties nometnē ,,Kustību varavīksne”. 

Piecas dienas bērni trīs pedagogu vadībā aktīvi darbojās ar dažādām sporta aktivitātēm, pilnveidojot vieglatlētikas, peldēšanas un disku golfa pamatprasmes. Kopā darbojās, spēlējot dažādas spēles, veicot orientēšanās uzdevumus.

Bērni apmeklēja Koka gudrību darbnīcu, kur iepazina Jura Bleidera radošo darbošanās prasmi un izdomu kokapstrādē, un uzzināja dažādu koku sugu pielietojumu un saistību ar cilvēka dzīvi. 

Bērniem bija iespēja uzlabot savu fizisko sagatavotību, peldētprasmi, iegūt jaunus draugus un aktīvi pavadīt brīvo laiku, nostiprināt zināšanas par drošību, darbojoties dažādās sporta aktivitātēs.

 

Informāciju sagatavoja, foto: Sarmīte Keisele

Balvu Sporta skolā aizvadīta nometne ,,Kustību varavīksne”. Nometnes dalībnieki, darbojoties dažādās sporta aktivitātēs.Nometnes dalībnieki, darbojoties dažādās sporta aktivitātēs.No 12.jūnija līdz 16.jūnijam 35 bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem savu vasaras brīvlaiku pavadīja aktīvi darbojoties nometnē ,,Kustību varavīksne”.Piecas dienas bērni trīs pedagogu vadībā aktīvi darbojās ar dažādām sporta aktivitātēm, pilnveidojot vieglatlētikas, peldēšanas un disku golfa pamatprasmes. Bērni kopā darbojās, spēlējot dažādas spēles, veicot orientēšanās uzdevumus.Bērni apmeklēja Koka gudrību darbnīcu, kur iepazina Jura Bleidera radošo darbošanās prasmi un izdomu kokapstrādē, un uzzināja dažādu koku sugu pielietojumu un saistību ar cilvēka dzīvi. Nometnes laikā bērniem bija iespēja uzlabot savu peldētprasmi.Nometnes dalībnieki nostiprināja zināšanas par drošību, darbojoties dažādās sporta aktivitātēs.Sportiskas nodarbības Balvu Sporta skolas nometnē ,,Kustību varavīksne”. Sportiskas nodarbības Balvu Sporta skolas nometnē ,,Kustību varavīksne”. Sportiskas nodarbības Balvu Sporta skolas nometnē ,,Kustību varavīksne”. Bērni nometnes laikā uzlaboja savu fizisko sagatavotību, ieguva jaunus draugus un aktīvi pavadīja brīvo laiku.Nometnes dalībnieki, darbojoties dažādās sporta aktivitātēs.