galvena-bilde

12.janvārī svinīgi tika atklāta Balvu stadiona slidotava. Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs, uzrunājot klātesošos teica: „Ziemu šogad sola labu gan slidotājiem, gan slēpotājiem, tāpēc varēsim baudīt ziemas priekus. Šodien Balvos jaunā vietā atklājam slidotavu, tāpēc liels paldies komandai, kura palīdzēja radīt šo laukumu, jo tas nav nemaz tik vienkārši, jo laikapstākļi ir dažādi.”

Savukārt Balvu Sporta skolas direktore Ludmila Beļikova savā uzrunā uzsvēra, ka pagājušais gads Latvijai ir bijis ļoti nozīmīgs, aizvadīta valsts simtgade, un arī Balviem tas ir bijis nozīmīgs, jo ar pašvaldības atbalstu ir atjaunotas un renovētas trīs sporta bāzes – stadioni. L.Beļikova novēlēja visiem izmantot tās iespējas, ko pašvaldība dod, jo ne katrā novadā un ne katrā pilsētā tādas ir.

Un, kā parasti, svinīgos brīžos klātesošs ir arī Balvu pilsētas un novada simbols – vilks, kurš gan iemēģināja iesist hokeja ripu vārtos, gan padeva palīdzīgu roku mazākajiem slidotājiem, lai vieglāk būtu nostāvēt uz ledus.

Balvu stadiona slidotavā mīļi gaidīts ikviens slidotgribētājs! Līdzi jāņem savs inventārs un jāievēro slidotavas darba laiks!

Slidotava tapusi ar Lauku atbalsta dienesta atbalstu. 2016.gada nogalē tika apstiprināts biedrības “Austrumvilki” projekta iesniegumu Nr.16-07-AL19-A019.2206-00016 “Daudzfunkcionālā laukuma izveidošana”, kas tika iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Projekta mērķis ir veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē un aktivitātēs, kuras veicina veselīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un jaunu zināšanu un prasmju apgūšanu, izveidojot publiski pieejamu daudzfunkcionālu laukumu dažādiem aktīvās atpūtas, sporta un kultūras pasākumiem.

Tā ietvaros ir izveidots daudzfunkcionāls laukums, kas novada iedzīvotājiem un viesiem būtiski paplašinās aktīvās atpūtas iespējas kā ziemas, tā arī vasaras sezonā.

Īstenojot projekta aktivitātes, tika izveidots noasfaltēts laukums un uzstādīti un atjaunoti hokeja laukuma borti. Asfaltētā laukuma izbūvi veica SIA “8 CBR”, bet bortus uzstādīja SIA “Dantruck 11”.

Pagājušā gada 26.oktobrī visi plānotie būvdarbi tika pabeigti, un nu Balvu pilsētā ir vieta, kur ziemas sezonā varēs slidot un spēlēt hokeju, bet vasarā būs iespēja spēlēt strītbolu, basketbolu, volejbolu, tenisu, baudīt skrituļošanas sporta veidus un veikt daudz citu aktivitāšu, izmantojot izveidoto laukumu.

Kopējās projekta izmaksas ir EUR 39675,57. ELFLA finansējums ir EUR 18000,00, bet pārējo summu – EUR 21675,57 līdzfinansē Balvu novada pašvaldība.

austrumvilki-14012019.jpg

IMG_1941.JPGIMG_1944.JPGIMG_1953.JPGIMG_1962.JPGIMG_1970.JPGIMG_1971.JPGIMG_1972.JPGIMG_1974.JPGIMG_1978.JPGIMG_1979.JPGIMG_19361.JPGIMG_19392.JPGIMG_195311.jpgStadiona slidotava.JPG